Αρχεία Επιχειρηματικών Προβλέψεων

Files:
ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς]
Date 2019-12-05 Filesize 1.16 MB Download 1231

ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Εισαγωγικά Στοιχεία_Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών]
Date 2019-12-05 Filesize 904.43 KB Download 1082

ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Περιγραφή]
Date 2019-12-05 Filesize 601.58 KB Download 946

ΕΠΜΤ Διάλεξη 2 [Αποσύνθεση Χρονοσειράς]
Date 2019-12-05 Filesize 1.58 MB Download 1076

ΕΠΜΤ Διάλεξη 3 [Παράδειγμα Αποσύνθεσης]
Date 2019-12-05 Filesize 1.65 MB Download 1052

ΕΠΜΤ Διάλεξη 4 [Special Events & Actions]
Date 2019-12-05 Filesize 1.09 MB Download 931

ΕΠΜΤ Διάλεξη 5 [Εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης]
Date 2019-12-05 Filesize 1.8 MB Download 926

ΕΠΜΤ Διάλεξη 6 [Μέθοδοι Εκθετικής Εξομάλυνσης]
Date 2019-12-05 Filesize 2.89 MB Download 1106

ΕΠΜΤ Διάλεξη 7 [Διακοπτόμενη Ζήτηση]
Date 2019-12-05 Filesize 1.49 MB Download 825

ΕΠΜΤ Διάλεξη 8 [Απλή & Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση]
Date 2019-12-05 Filesize 1.59 MB Download 892

ΕΠΜΤ Διάλεξη 9 [Μέθοδος Theta]
Date 2019-12-05 Filesize 857.79 KB Download 833

ΕΠΜΤ Διάλεξη 10 [Κριτική και Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη]
Date 2019-12-16 Filesize 1.08 MB Download 842

WoRkshop_IntRoduction_to_Rz
Date 2018-12-14 Filesize 650.66 KB Download 846

ΕΠΜΤ_Διάλεξη_11[Παρακολούθηση]
Date 2018-12-17 Filesize 804.08 KB Download 781

ΕΠΜΤ_Διάλεξη_11[Επιλογή Μεθόδου - Συνδυασμός Μεθόδων]
Date 2018-12-17 Filesize 1.74 MB Download 796

ΕΠΜΤ Οδηγίες Εξαμηνιαίας Εργασίας
Date 2019-12-18 Filesize 895.72 KB Download 1016