Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (Δ.Π.Μ.Σ)

Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων. Αλληλεπιδράσεις οικονομίας - περιβάλλοντος. Αίτια αγνόησης ή υποτίμησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Συγκρότηση περιβαλλοντικών - οικονομικών παραμέτρων. Περιβαλλοντικοί δείκτες και κριτήρια. Αναπτυξιακοί δείκτες και κριτήρια. Κριτήρια αειφορίας. Τεχνικές προβλέψεων. Υποστήριξη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Κριτήρια αποφάσεων. Δένδρα αποφάσεων. Η αξία της πληροφορίας. Ανάλυση κινδύνου. Κόστος ευκαιρίας. Εργαστηριακές ασκήσεις. Εισαγωγή στην Πολυκριτηριακή Ανάλυση. Βασικές έννοιες. Το σύνολο των δυνατών επιλογών. Διαμόρφωση του συνόλου των κριτηρίων απόφασης. Ο ρόλος και το σύστημα προτίμησης του αποφασίζοντα. Η προβληματική της απόφασης. Το σύνολο των ικανών λύσεων. Βαρύτητα κριτηρίων. Η βέλτιστη λύση συμβιβασμού. Βασικές έννοιες συστημάτων υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων. Μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Μέθοδοι που στηρίζονται στη θεωρία της χρησιμότητας (UTA+). Μέθοδοι πολυκριτηριακής ιεράρχησης (PROMETHEE, ELECTRE III). Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής μεθόδων υποστήριξης πολυκριτηριακών αποφάσεων. 

 

Διαφάνειες του μαθήματος σχετικά με τις διαλέξεις στις "Τεχνικές Προβλέψεων":

Παράδειγμα - Εφαρμογή

Files:
Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 2019 - Παράδειγμα
Date 2019-05-16 Filesize 0 B Download 740

Διάλεξη 3η

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 2019 - Lecture 3
Date 2019-05-15 Filesize 0 B Download 634

Διάλεξη 2η

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 2019 - Lecture 2
Date 2019-05-16 Filesize 0 B Download 620

Διάλεξη 1η

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 2019 - Lecture 1
Date 2019-05-16 Filesize 0 B Download 648