Πυθία: Προσαρμογή &Ανάλυση δεδομένων

Επιλογές παρουσίασηςdiag1

 • Κύρια διαγράμματα
 • Πολλαπλή προβολή
 • Προβολή υποκατηγοριών
 • Διαγράμματα στοίβας
 • Αποσύνθεση Croston
 • Προβολή Πινάκων


Προσαρμογές των δεδομένωνdiag2

 • Επεξεργασία δεδομένων(μέσο γραφήματος ή πίνακα)
 • Τιμές που λείπουν
 • Μηδενικές τιμές
 • Εργάσιμες μέρες και μέρες συναλλαγών
 • Αργίες


Ανάλυση

 • Ελάχιστοdiag3
 • Μέγιστο
 • Μέσος όρος
 • R2
 • MAD
 • Τυπική απόκλιση
 • Μέση IDI
 • Συντελεστής μεταβλητότητας
 • Προκατάληψη
 • Μέσο απόλυτο σφάλμα
 • Μέσο τετραγωνικό σφάλμα
 • Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματοςdiag4
 • Μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα
 • Συμμετρικό μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (sMAPE )
 • Εποχιακοί Δείκτες (μέσω Κλασικής Μεθόδου Αποσύνθεσης)
 • Ρυθμοί ανάπτυξης

 

Ειδικά Γεγονότα & Ενέργειες

 • Πέντε μέθοδοι για αυτόματο εντοπισμό ειδικών γεγονότων
 • Προσαρμογή της ευαισθησίας των μεθόδωνdiag5
 • Προσαρμογή επιβεβαιωμένων ειδικών γεγονότων (είδος, περίοδος, αντίκτυπο, budget κλπ.)
 • Προσαρμογή χρονοσειρών μέσω αποκλεισμού επιβεβαιωμένων ειδικών γεγονότων
 • Προβολή προσαρμοσμένων δεδομένων και γραφήματος αποτελέσματος