Πυθία

Ερευνητική Δραστηριότητα - Pythia System

Το πεδίο των προβλέψεων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο με την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. Ταυτόχρονα, έχει συμβεί μια επαναστατική πρόοδος στην ανάπτυξη του υλικού των υπολογιστών σε ταχύτητα και μνήμη καθώς και του λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα για τη χρησιμοποίηση της δύναμης των προβλέψεων, βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας και τη δημιουργία πρακτικών και κατάλληλες για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

  • diag8
  • diag7
  • pythia
  • diag2
  • diag0

Η ΠΥΘΙΑ ενσωματώνει όλη τη διαθέσιμη γνώση και εμπειρία στο πεδίο των προβλέψεων και ταυτόχρονα υλοποιεί πλήρως τις νέες δυνατότητες σε υπολογιστικά συστήματα και λειτουργικό. Η ΠΥΘΙΑ απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη (στο επίπεδο των οικονομικών διευθυντών, διαχειριστών προϊόντων, διαχειριστών παραγωγής και προγραμματιστών/αναλυτών) και είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη έχοντας στο μυαλό ένα μοναδικό στόχο, τη μετατροπή της διαδικασίας της παραγωγής επιχειρηματικών προβλέψεων σε μια άμεση, φιλική και πρακτική διαδικασία χωρίς να υπάρχουν συμβιβασμοί στην επιστημονική και στατιστική ακρίβεια. Η ΠΥΘΙΑ είναι ένα καινοτόμο σύστημα παραγωγής επιχειρηματικών προβλέψεων. Αποτελεί την υλοποίηση της προσπάθειας ενσωμάτωσης όλης τη διαθέσιμης γνώσης και εμπειρίας στο πεδίο των προβλέψεων και ταυτόχρονα αξιοποιεί πλήρως τις νέες δυνατότητες σε υπολογιστικά και λειτουργικά συστήματα.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για να ικανοποιήσει 4 στόχους. Κατ' αρχάς, οποιοσδήποτε manager, χωρίς τεχνικό/στατιστικό υπόβαθρο, πρέπει να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει εύκολα και χωρίς ειδικές γνώσεις. Δεύτερον, δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα δεδομένα περιέχουν κάποιο συμμετρικό θόρυβο από τις εξωτερικές πηγές, ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει και να ρυθμίσει τα στοιχεία κατά τρόπο απλό και ευθύ. Τρίτον, οι πληροφορίες για τα δεδομένα και τις προβλέψεις πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες στο χρήστη που πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει τη κριτική γνώση και την εμπειρία του σε αυτές αλλά και των στόχων προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των στατιστικών μεθόδων. Τέλος, οι ειδικοί στις προβλέψεις είναι συχνά υπεραισιόδοξοι ενώ συγχρόνως εμπεριέχουν τις προκαταλήψεις τους στις προβλέψεις τους.  Στους ειδικούς αυτούς δίνονται συγκριτικές πληροφορίες για την ακρίβεια των προβλέψεών τους, σε σχέση με τις στατιστικές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συστηματικές προκαταλήψεις του καθενός και να αυτές διορθωθούν στο μέλλον σε περίπτωση άλλης πρόβλεψης.

Η ΠΥΘΙΑ αποτελείται από τμήματα (υπομονάδες)  καθένα από τα οποία εστιάζει σε μία συγκεκριμένη άποψη της στατιστικής ανάλυσης/τροποποίησης των δεδομένων, της παραγωγής επιχειρηματικών προβλέψεων, και της παρακολούθησης και αναφορών. Οι κύριες υπομονάδες της ΠΥΘΙΑΣ είναι οι ακόλουθες:

  •     Ανάλυση και Τροποποίηση Δεδομένων (Data Analysis and Adjusments)
  •     Προϋπολογισμός (Budget)
  •     Παραγωγή/Απογραφή (Production/Inventory)
  •     Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις (Long Τerm)
  •     Υπολογισμός των σχέσεων (Estimating relationships)

Η ΠΥΘΙΑ στοχεύει σε διοικητικά στελέχη (στο επίπεδο των οικονομικών διευθυντών, διαχειριστών προϊόντων, διαχειριστών παραγωγής και σχεδιαστών/αναλυτών) και είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη έχοντας στο μυαλό ένα μοναδικό στόχο, τη μετατροπή της διαδικασίας της παραγωγής επιχειρηματικών προβλέψεων σε μια άμεση, φιλική και πρακτική διαδικασία χωρίς να υπάρχουν συμβιβασμοί στην επιστημονική και στατιστική ακρίβεια.

Πυθία manual-pdf

Files:
Πυθία-Εκδ2-el
Date 2013-04-24 Filesize 1.65 MB Download 3341

Pythia manual-pdf

PythiaV2-en
Date 2013-04-24 Language  English Filesize 1.73 MB Download 3168