Επιχειρησιακές Προβλέψεις

Φώτιος Πετρόπουλος (Διδάκτορας ΕΜΠ)

Βασίλειος Ασημακόπουλος (Καθηγητής ΕΜΠ)

epixeirisiakes-provlepseis-coverΒασικό αντικείμενο της επιστήμης των προβλέψεων (forecasting) αποτελεί η συστηματοποίηση της παραγωγής και η ερμηνεία τους. Με τον όρο πρόβλεψη αναφερόμαστε στη διαδικασία αξιοποίησης της διαθέσιμης γνώσης για την παραγωγή ισχυρισμών για γεγονότα, των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα συνήθως δεν έχουν ακόμα παρατηρηθεί. Η πρόκληση που προβάλει ο στοχαστικός χαρακτήρας του προβλήματος, αλλά και η ανάγκη του ανθρώπου για διορατικότητα στο βάθος του χρόνου, καθιστούν τον τομέα των προβλέψεων ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στο πεδίο των προβλέψεων και η κάλυψη σημαντικών πτυχών της προς την ορθή εφαρμογή και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στο επιχειρηματικό (και όχι μόνο) περιβάλλον. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, σε εν δυνάμει και έμπειρους επιχειρηματίες αλλά και σε όποιον θα ήθελε να αφεθεί στη μαγεία της επιστήμης των προβλέψεων.

Η δομή του βιβλίου ακολουθεί την ευρύτερα αποδεκτή μεθοδολογία εφαρμογής προβλέψεων. Έπειτα από μία σύντομη εισαγωγή στο πεδίο των προβλέψεων (Κεφάλαιο 1), μελετάται η μεθοδολογία ανάλυσης και προσαρμογής των δεδομένων μέσω στατιστικής επεξεργασίας (Κεφάλαιο 2), αποσύνθεσης των χρονοσειρών στις συνιστώσες τους (Κεφάλαιο 3) και απομάκρυνση ειδικών γεγονότων και ενεργειών (Κεφάλαιο 4). Τα επεξεργασμένα αριθμητικά δεδομένα περνούν πλέον στο στάδιο της επιχειρηματικής πρόβλεψης (Κεφάλαιο 5), η οποία περιλαμβάνει, πέραν της στατιστικής προέκτασης των δεδομένων με χρήση ποικίλων τεχνικών προβλέψεων (Κεφάλαια 6, 7, 8 και 9), την ενσωμάτωση της διαθέσιμης εμπειρίας και γνώσης (Κεφάλαιο 10) και την προετοιμασία για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (Κεφάλαιο 11). Η διαδικασία της πρόβλεψης τερματίζει με την αξιολόγηση και παρακολούθηση των υπολογισμένων προβλέψεων (Κεφάλαιο 12). Το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο ανεξάρτητα κεφάλαια που αφορούν αφενός την ιστορία των διεθνών διαγωνισμών προβλέψεων (Κεφάλαιο 13), αφετέρου μια σύντομη παρουσίαση των κυριότερων πληροφοριακών συστημάτων που είτε εξειδικεύονται σε προβλέψεις ή ενσωματώνουν μεθοδολογίες προβλέψεων (Κεφάλαιο 14).

ISBN: 978-960-266-333-2

Κεντρική διάθεση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
Ιωάν. Θεολόγου 80 (15773 Ζωγράφου)
Τηλ. 210.77.07.114 – 210.77.02.033

Διορθώσεις 1ης έκδοσης (Τελευταία Ενημέρωση 27-12-2013)

Files:
Επιχειρησιακές Προβλέψεις - Διορθώσεις
Date 2013-12-27 Filesize 718.94 KB Download 2194