2022 - Μητρόπουλος Μάριος - Μεθοδολογία εκτίμησης πιθανότητας απώλειας πελατών

2022Mitropoulos

Όνοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Μάριος

Έτος Συγγραφής: 2022

Τίτλος: Μεθοδολογία εκτίμησης πιθανότητας απώλειας πελατών

 

 

 

 

 

Files:
2022-Μητρόπουλος
Date 2022-12-22 Filesize 0 B Download 255