2017 - Νταβέλης Ευάγγελος - Βελτίωση ακρίβειας στατιστικών μεθόδων πρόβλεψης σε χρονοσειρές μικρού ιστορικού με χρήση τεχνικών συσταδοποίησης εποχιακών δεικτών συναφών δεδομένων

Ονοματεπώνυμο: Νταβέλης Ευάγγελος

Έτος Συγγραφής: 2017

Τίτλος: Βελτίωση ακρίβειας στατιστικών μεθόδων πρόβλεψης σε χρονοσειρές μικρού ιστορικού με χρήση τεχνικών συσταδοποίησης εποχιακών δεικτών συναφών δεδομένων

 

 

 

 

 

Files:
2017 - Νταβέλης
Date 2017-07-21 Filesize 1.36 MB Download 1330