2016 - Ούλης - Ρούσης Δ. Κωνσταντίνος - Αξιολόγηση Προώθησης Προϊόντων Καρτών και Ανάλυση - Πρόβλεψη Δυνατοτήτων Επέκτασης

Ονοματεπώνυμο: Ούλης - Ρούσης Κωνσταντίνος

Έτος Συγγραφής: 2016

Τίτλος: Αξιολόγηση Προώθησης Προϊόντων Καρτών και Ανάλυση - Πρόβλεψη Δυνατοτήτων Επέκτασης

 

 

 

 

 

 

Files:
2016 - Ρούσης
Date 2016-08-29 Filesize 2.09 MB Download 1095