2016 - Μίαρης Δημήτριος - Μελέτη Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Τιμών Χρηματοπιστοτικών Ιδρυμάτων με Χρήση Στατιστικών και Μη Γραμμικών Μοντέλων και Εκτίμηση Επίδρασης της Οικονομικής Κρίσης

Ονοματεπώνυμο: Μίαρης Δημήτριος

Έτος Συγγραφής: 2016

Τίτλος: Μελέτη Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Τιμών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με Χρήση Στατιστικών και Μη Γραμμικών Μοντέλων και Εκτίμηση Επίδρασης της Οικονομικής Κρίσης

 

 

 

 

 

 

Files:
2016 - Μίαρης
Date 2016-08-29 Filesize 4.53 MB Download 1434