2013 - Κούτλας Η. , Σιδερής Α. - Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Ενεργειακών Δεδομένων Εμπορικών Κτηρίων

koutlas sideris

Όνοματεπώνυμο: Ηλίας Α. Κούτλας, Αλέξανδρος Ι. Σιδερής

Έτος Συγγραφής: 2013

Τίτλος: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Ενεργειακών Δεδομένων Εμπορικών Κτηρίων

 

 

 

 

 

 

Files:
2013 Κούτλας - Σιδερής
Date 2013-12-20 Filesize 5.09 MB Download 1059