2013 - Γεωργιάδης Γ. - Σύγκριση και αξιολόγηση μεθόδων πρόβλεψης για εκτίμηση κρίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

georgiadis

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ι. Γεωργιάδης

Έτος Συγγραφής: 2013

Τίτλος: Σύγκριση και αξιολόγηση μεθόδων πρόβλεψης για εκτίμηση κρίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

 

 

 

 

 

Files:
2013 Γεωργιάδης
Date 2013-08-26 Filesize 9.12 MB Download 1590