2012- Δημαράς Α.-Διαχείριση Απόδοσης Οργανισμών και Σύγκριση Διαθέσιμων Λογισμικών

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Δημαράς Αλέξανδρος

Έτος Συγγραφής: 2012

Τίτλος: Διαχείριση Απόδοσης Οργανισμών και Σύγκριση Διαθέσιμων Λογισμικών

Κατεβάστε τη Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2012 Δημαράς
Date 2013-03-01 Filesize 3.71 MB Download 1222