2007 - Πετρόπουλος Φ. - Βελτιστοποίηση μεθόδου πρόβλεψης Θ και εφαρμογή επί των μηνιαίων δεδομένων των διαγωνισμών Μ3 και Τ

petropoulos

Όνοματεπώνυμο: Πετρόπουλος Φώτης

Έτος Συγγραφής: 2007

Τίτλος: Βελτιστοποίηση μεθόδου πρόβλεψης Θ και εφαρμογή επί των μηνιαίων δεδομένων των διαγωνισμών Μ3 και Τ

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2007 Πετρόπουλος
Date 2013-02-27 Filesize 852.45 KB Download 1109