2008 - Δημόπουλος Σ. - Πρόβλεψη χρονοσειρών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων - Εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού

dimopoulos

Όνοματεπώνυμο: Δημόπουλος Σπυρίδων

Έτος Συγγραφής: 2008

Τίτλος: Πρόβλεψη χρονοσειρών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων - Εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2008 Δημόπουλος
Date 2013-02-27 Filesize 2.5 MB Download 834