2009 - Ζιωτοπούλου Δ. - Συγκρτιτική αναλυση των πληροφοριακών συστημάτων ΝΕΜΕΣ και ΠΥΘΙΑ για την παραγωγή προβλέψεων σε χρονοσειρές διακοπτόμενης ζήτησης

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Όνοματεπώνυμο: Ζιωτοπούλου Διονυσία

Έτος Συγγραφής: 2009

Τίτλος: Συγκρτιτική αναλυση των πληροφοριακών συστημάτων ΝΕΜΕΣ και ΠΥΘΙΑ για την παραγωγή προβλέψεων σε χρονοσειρές διακοπτόμενης ζήτησης

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2009 Ζιωτοπούλου
Date 2013-02-27 Filesize 3.28 MB Download 1201