2010 - Πετράκης Δ. - Εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας πρόβλεψης σε δεδομένα διακοπτόμενης ζήτησης. Η περίπτωση της αποθήκης ανταλλακτικών του εργοστασίου της COCA-COLA 3E στην Πάτρα

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Όνοματεπώνυμο: Πετράκης Δημήτρης

Έτος Συγγραφής: 2010

Τίτλος: Εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας πρόβλεψης σε δεδομένα διακοπτόμενης ζήτησης. Η περίπτωση της αποθήκης ανταλλακτικών του εργοστασίου της COCA-COLA 3E στην Πάτρα.

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2010 Πετράκης
Date 2013-02-27 Filesize 3.31 MB Download 936