2011 - Δεσαλέρμος Α. - Μελέτη Υλοποίηση και αξιολόγηση τεχνικών βελτιστοποίησης παραμέτρων εκθετικής εξομάλυνσης

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Δεσαλέρμος Ανδρέας

Έτος Συγγραφής: 2011

Τίτλος: Μελέτη Υλοποίηση και αξιολόγηση τεχνικών βελτιστοποίησης παραμέτρων εκθετικής εξομάλυνσης.

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2011 Δεσαλέρμος
Date 2013-02-27 Filesize 4.11 MB Download 1219