2011 - Σπιθουράκης Γ. - Θεωρητική Ανάλυση και εμπειρική μελέτη εφαρμογής μεθοδολογιας προβλέψεων ADIDA σε δεδομένα συνεχούς ζήτησης

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Σπιθουράκης Γεώργιος

Έτος Συγγραφής: 2011

Τίτλος: Θεωρητική Ανάλυση και εμπειρική μελέτη εφαρμογής μεθοδολογιας προβλέψεων ADIDA σε δεδομένα συνεχούς ζήτησης.

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2011 Σπιθουράκης
Date 2013-02-27 Filesize 1.76 MB Download 974