2012 - Μαγκάκης Ν. - Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδκτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Κριτικών Προβλέψεων

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Μαγκάκης Νικόλαος

Έτος Συγγραφής: 2012

Τίτλος: Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδκτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Κριτικών Προβλέψεων

Κατεβάστε την Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2012 Μαγκάκης
Date 2013-02-27 Filesize 3.85 MB Download 1032