2012 - Λεγάκη Ζ. - Μελέτη Εναλλακτικών Προσεγγίσεων της Μεθοδολογίας Croston μέσω Εμπειρικής Αξιολόγησης

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Λεγάκη Νικολέττα - Ζαμπέτα

Έτος Συγγραφής: 2012

Τίτλος: Μελέτη Εναλλακτικών Προσεγγίσεων της Μεθοδολογίας Croston μέσω Εμπειρικής Αξιολόγησης

Κατεβάστε τη Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2012 Λεγάκη
Date 2013-02-27 Filesize 3.36 MB Download 1435