2023 - Λαζάρου Ευάγγελος - Αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

2023 lazarou

Όνοματεπώνυμο: Λαζάρου Ευάγγελος

Έτος Συγγραφής: 2023

Τίτλος: Αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

 

 

 

 

 

 

 

Files:
2023-Λαζάρου
Date 2024-01-05 Filesize 0 B Download 69