2021 - Πανταζής Παύλος - Πρόβλεψη χρηματιστηριακών τιμών μετοχών με χρήση στατιστικών μοντέλων και μεθόδων μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση της επίδοσης ανταγωνιστικών εταιρειών

2021 pantazis

Όνοματεπώνυμο: Πανταζής Παύλος

Έτος Συγγραφής: 2021

Τίτλος: Πρόβλεψη χρηματιστηριακών τιμών μετοχών με χρήση στατιστικών μοντέλων και μεθόδων μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση της επίδοσης ανταγωνιστικών εταιρειών

 

 

 

 

 

Files:
2021-Πανταζής
Date 2024-01-05 Filesize 0 B Download 72