2021 - Μακρουλέσκου Έλενα Μπιάνκα - Πρόβλεψη χρονοσειρών μέσω εικόνων με χρήση γεννητικών ανταγωνιστικών νευρωνικών δικτύων

2020flampouri

Όνοματεπώνυμο: Μακρουλέσκου Έλενα-Μπιάνκα

Έτος Συγγραφής: 2021

Τίτλος: Πρόβλεψη χρονοσειρών μέσω εικόνων με χρήση γεννητικών ανταγωνιστικών νευρωνικών δικτύων

 

 

 

 

 

Files:
2021-Μακρουλέσκου
Date 2021-10-21 Filesize 0 B Download 15