2021 - Δρης Άγγελος & Σασσάνη Σοφία - Πρόβλεψη εκτάκτων καιρικών φαινομένων με χρήση ταξινομητών για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολίτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

2020flampouri

Όνοματεπώνυμο: Δρης Άγγελος & Σασσάνη Σοφία

Έτος Συγγραφής: 2021

Τίτλος: Πρόβλεψη εκτάκτων καιρικών φαινομένων με χρήση ταξινομητών για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολίτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

 

 

 

 

 

Files:
2021-Δρης Σασσάνη
Date 2021-10-21 Filesize 0 B Download 24