2019 - Λιέπουρης Ευάγγελος - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την βελτίωση της στελέχωσης τηλεφωνικών κέντρων

2019liepouris

Όνοματεπώνυμο: Λιέπουρης Ευάγγελος

Έτος Συγγραφής: 2019

Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την βελτίωση της στελέχωσης τηλεφωνικών κέντρων

 

 

 

 

 

Files:
2019 - Λιέπουρης
Date 2020-07-30 Filesize 0 B Download 167