2016 - Σκιαδά Φωτεινή - Forecasting Management Assistant: Ανάπτυξη Εφαρμογής Υποστήριξης Εργασιών Διοίκησης

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδά Φωτεινή

Έτος Συγγραφής: 2016

Τίτλος: Forecasting Management Assistant: Ανάπτυξη Εφαρμογής Υποστήριξης Εργασιών Διοίκησης

 

 

 

 

 

 

Files:
2016 - Σκιαδά
Date 2016-10-18 Filesize 3.15 MB Download 1385