2016 - Σαρρής Ν. Δημήτριος - Έλεγχος Ευστάθειας Απόδοσης Μοντέλων Πρόβλεψης με Χρήση Τεχνικών Αναδειγματοληψίας

Ονοματεπώνυμο: Σαρρής Δημήτριος

Έτος Συγγραφής: 2016

Τίτλος: Έλεγχος Ευστάθειας Απόδοσης Μοντέλων Πρόβλεψης με Χρήση Τεχνικών Αναδειγματοληψίας

 

 

 

 

 

 

Files:
2016 - Σαρρής
Date 2016-08-29 Filesize 1.96 MB Download 1075