2016 - Αλμπανούδης Ορέστης - Σύγκριση Απόδοσης Συμβατικών Παλινδρομικών Μοντέλων και Μοντέλων Πρόβλεψης Χρονοσειρών με Χρονική Συνάθροιση σε Δεδομένα Ενεργειακής Κατανάλωσης Σ.Η.Ε.

Ονοματεπώνυμο: Αλμπανούδης Ορέστης

Έτος Συγγραφής: 2016

Τίτλος: Σύγκριση Απόδοσης Συμβατικών Παλινδρομικών Μοντέλων και Μοντέλων Πρόβλεψης Χρονοσειρών με Χρονική Συνάθροιση σε Δεδομένα Ενεργειακής Κατανάλωσης Σ.Η.Ε.

 

 

 

 

 

 

Files:
2016 - Αλμπανούδης
Date 2016-08-29 Filesize 3.27 MB Download 1313