2015 - Καρόζης Ε. Θεόδωρος - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Προβλέψεων και Αξιολόγησής τους με Αυτόματη Συλλογή και Ανανέωση των Χρονοσειρών

karozis

Ονοματεπώνυμο: Καρόζης Θεόδωρος

Έτος Συγγραφής: 2015

Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Προβλέψεων και Αξιολόγησής τους με Αυτόματη Συλλογή και Ανανέωση των Χρονοσειρών

 

 

 

 

 

Files:
2015 - Καρόζης
Date 2015-12-11 Filesize 3.38 MB Download 598