2015 - Νικόλαος Εμμ. Συμβουλάκης - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση αποφάσεων επενδύσεων στηριζόμενοι σε τεχνικές Sentiment Analysis και στατιστικές μεθόδους

sumboulakis

Ονοματεπώνυμο: Συμβουλάκης Νικόλαος

Έτος Συγγραφής: 2015

Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση αποφάσεων επενδύσεων στηριζόμενοι σε τεχνικές Sentiment Analysis και στατιστικές μεθόδους

 

 

 

 

 

Files:
2015 Συμβουλάκης
Date 2015-08-24 Filesize 2.26 MB Download 639