2015 - Χρήστου Δ. Δέσποινα - Μελέτη πρόβλεψης της χρήσης πιστωτικών καρτών βάσει δημογραφικών και μακροοικονομικών παραγόντων.

xristoy d

Ονοματεπώνυμο:Χρήστου Δ. Δέσποινα

Έτος Συγγραφής: 2015

Τίτλος: Μελέτη πρόβλεψης της χρήσης πιστωτικών καρτών βάσει δημογραφικών και μακροοικονομικών παραγόντων