2015 - Γεώργιου Γαρδέρη - Μελέτη Κριτηρίων Λογαρίθμησης προς Βελτίωση της Προβλεπτικής Ικανότητας της Μεθόδου Theta (Θ)

garderi

Ονοματεπώνυμο: Γαρδέρης Γ.

Έτος Συγγραφής: 2015

Τίτλος: Μελέτη Κριτηρίων Λογαρίθμησης προς Βελτίωση της Προβλεπτικής Ικανότητας της Μεθόδου Theta (Θ)

 

 

 

 

 

Files:
2015 Γεώργιου Γαρδέρη
Date 2015-04-01 Filesize 3.39 MB Download 605