2014 - Γκολέμης Ν. - Πρόβλεψη και Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων Βάσει Προσομοιώσεων Διαφορετικών Σεναρίων Έντασης Χρήσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Golemis

Ονοματεπώνυμο: Γκολέμης Νικόλαος

Έτος Συγγραφής: 2014

Τίτλος: Πρόβλεψη και Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων Βάσει Προσομοιώσεων Διαφορετικών Σεναρίων Έντασης Χρήσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

 

 

 

Files:
2014 Γκολέμης
Date 2014-04-29 Filesize 4.29 MB Download 793