2012- Γραβάνης Ε. Σ. -Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεικτών με χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

Eκπαιδευτική Δραστηριότητα - Τελευταίες Διπλωματικές

Ονοματεπώνυμο: Σεραφείμ Ε. Γραβάνης

Έτος Συγγραφής: 2012

Τίτλος: Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεικτών με χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

Κατεβάστε τη Διπλωματική Εργασία σε μορφή .pdf

 

 

 

 

Files:
2012 Γραβάνης
Date 2013-03-01 Filesize 8.09 MB Download 1362