Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς
Date 2020-02-27 Filesize 1.91 MB Download 639

Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Εισαγωγικά Στοιχεία και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών
Date 2020-02-27 Filesize 2.14 MB Download 617

Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Ενημερωτικό Μαθήματος
Date 2020-02-27 Filesize 1.38 MB Download 398

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) Αποσύνθεση Χρονοσειράς
Date 2020-03-20 Filesize 1.41 MB Download 568

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) Παράδειγμα Αποσύνθεσης
Date 2020-03-20 Filesize 1.72 MB Download 535

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) Εισαγωγή στην R - Μέρος Α
Date 2020-03-20 Filesize 0 B Download 298

Τεχνικές Προβλέψεων (3η Διάλεξη) Special Events and Actions
Date 2020-03-27 Filesize 2.05 MB Download 475

Τεχνικές Προβλέψεων (3η Διάλεξη) Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων
Date 2020-03-27 Filesize 1.97 MB Download 514

Τεχνικές Προβλέψεων (4η Διάλεξη) Exponential Smoothing (I)
Date 2020-04-02 Filesize 2.54 MB Download 527

Τεχνικές Προβλέψεων (4η Διάλεξη) Exponential Smoothing (II)
Date 2020-04-02 Filesize 2.28 MB Download 499

Τεχνικές Προβλέψεων (5η Διάλεξη) Εισαγωγή στην R - Μέρος Β
Date 2020-04-10 Filesize 0 B Download 217

Τεχνικές Προβλέψεων (5η Διάλεξη) Γραμμική Παλινδρόμηση
Date 2020-04-10 Filesize 2.26 MB Download 417

Τεχνικές Προβλέψεων (6η Διάλεξη) Διακοπτόμενη_Ζήτηση
Date 2020-05-15 Filesize 1.38 MB Download 262

Τεχνικές Προβλέψεων (7η Διάλεξη) Μέθοδος Theta - Διαγωνισμοί Προβλέψεων
Date 2020-05-15 Filesize 1.22 MB Download 196

Τεχνικές Προβλέψεων (8η Διάλεξη) Μοντέλα ARIMA
Date 2020-05-21 Filesize 0 B Download 160

Τεχνικές Προβλέψεων (8η Διάλεξη) Μοντέλα ARIMA - Σημειώσεις
Date 2020-05-21 Filesize 0 B Download 150

Τεχνικές Προβλέψεων (9η Διάλεξη) Παρακολούθηση
Date 2020-05-29 Filesize 687.44 KB Download 269

Τεχνικές Προβλέψεων (9η Διάλεξη) Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη
Date 2020-05-29 Filesize 598.11 KB Download 245

Τεχνικές Προβλέψεων (9η Διάλεξη) Κριτική Πρόβλεψη
Date 2020-05-29 Filesize 717.31 KB Download 288

Τεχνικές Προβλέψεων (9η Διάλεξη) Επιλογή Μεθόδου - Συνδυασμός Μεθόδων
Date 2020-05-29 Filesize 2.07 MB Download 296

Τεχνικές Προβλέψεων (10η Διάλεξη) Machine Learning
Date 2020-06-05 Filesize 0 B Download 172

Διαδικασία Επαναληπτικής Εξέτασης Μαθήματος 2020
Date 2020-08-07 Filesize 554.11 KB Download 124

Εκφωνήσεις Επαναληπτικής Εξέτασης Μαθήματος 2020
Date 2020-08-07 Filesize 582.49 KB Download 154