Εκφώνηση - Οδηγίες Εξαμηνιαίας Εργασίας 2022-2023

Στα αρχεία του μαθήματος θα βρείτε την εκφώνηση της εξαμηνιαίας εργασίας και αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωσή της.

Η προθεσμία εγγραφής στην άσκηση είναι η 28/11/2022, ενώ η προθεσμία αποστολής της αναφοράς η ημέρα της γραπτής εξέτασης του μαθήματος.