Η μονάδα

Σύντομο ιστορικο της Μονάδας

Η Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης και αποτελεi ένα ενεργό κομμάτι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, παρέχοντας στους αυριανούς μηχανικούς γνώσεις και δυνατότητες εξάσκησης σε ένα πεδίο ραγδαiων τεχνολογικών εξελίξεων.

Η Μονάδα στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν στη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Επίσης στο ερευνητικό έργο του εργαστηρίου συμμετέχουν και εξωτερικοί ερευνητές του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, η Μονάδα παρέχει τα μέσα για υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα στους Υποψήφιους Διδάκτορες και στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, διαμέσου ερευνητικών έργων Εθνικού και Ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Τα τελευταία έτη έχουν εκπονηθεί στις περιοχές που καλύπτει το Εργαστήριο διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης. Επίσης έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και έγκυρων περιοδικών.

Η Μονάδα πήρε μέρος στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πρόβλεψης (Μ3 - Competition) που ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 1999, παρουσιάζοντας την μέθοδο THETA, μια μέθοδο που αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο από την προαναφερόμενη Μονάδα στην Ελλάδα. Η μέθοδος THETA κυριάρχησε στο διαγωνισμό, παράγοντας κατά πολύ καλύτερες προβλέψεις από όλες τις άλλες μεθόδους που διαγωνίσθηκαν.

Η μέθοδος υπερνίκησε τόσο τα υφιστάμενα πλήρως αυτοματοποιημένα, διεθνώς αναγνωρισμένα πακέτα λογισμικού (Forecast Pro, Autocast, Autobox κ.λ.π.) όσο και μεθόδους βασισμένες στην ανθρώπινη κρίση και εμπειρία που αναπτύχθηκαν από ακαδημαϊκές ομάδες πανεπιστημίων διεθνούς φήμης (INSEAD, Imperial College, Wharton School, University of Pennsylvania).

Το ερευνητικό πεδίο της Μονάδας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών, σε μια προσπάθεια να συγκεραστούν οι ανάγκες της Ελληνικής Βιομηχανίας και των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα με τις κατευθύνσεις της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας έχουν γίνει και γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, σε μια προσπάθεια διατήρησης της τεχνοδομικής πρωτοπορίας των μέσων έρευνας και εργαστηριακής εξάσκησης στις καλυπτόμενες περιοχές.