Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Συστημάτων Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων Μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, Συστημάτων Απόφασης, της Διοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Files:
Πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων σε κεντρικές αποθήκες με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης
Date 2019-05-16 Filesize 0 B Download 195

Πρόβλεψη πωλήσεων σε καταστήματα λιανικής με τεχνικές ιεραρχικής συνάθροισης και μηχανικής μάθησης
Date 2019-05-16 Filesize 0 B Download 134