Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Συστημάτων Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων Μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, Συστημάτων Απόφασης, της Διοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Files:
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πρόβλεψη πωλήσεων σε καταστήματα λιανικής
Date 2017-01-10 Filesize 478.33 KB Download 162

Ανάλυση ρίσκου σε εφαρμογές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας
Date 2017-01-10 Filesize 372.59 KB Download 157

Καθορισμός βαρών της μεθόδου Theta μέσω κρίσης
Date 2017-01-13 Filesize 328.59 KB Download 122