Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Συστημάτων Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων Μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, Συστημάτων Απόφασης, της Διοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Files:
Ανάπτυξη μεθοδολογίας συνδυασμού κριτικών και στατιστικών προβλέψεων σε καταστήματα λιανικής
Date 2019-10-18 Filesize 0 B Download 141

Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση παραμέτρων της μεθόδου Croston κατά τη διαχείριση αποθεμάτων
Date 2019-10-18 Filesize 0 B Download 116