Αρχεία Επιχειρηματικών Προβλέψεων

Files:
ΕΠΜΤ2018_2019Διάλεξη_2[Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς]
Date 2018-10-01 Filesize 893.57 KB Download 201

ΕΠΜΤ2018_2019 [Εισαγωγικά Στοιχεία_Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών]
Date 2018-10-01 Filesize 1.13 MB Download 219

ΕΠΜΤ2018_2019 Διάλεξη 1[Γενική Εισαγωγή]
Date 2018-10-01 Filesize 374.75 KB Download 190

ΕΠΜΤ2018_2019 Διάλεξη_2[Αποσύνθεση Χρονοσειράς]
Date 2018-10-08 Filesize 767.38 KB Download 186

ΕΠΜΤ2018_2019 Διάλεξη_2[Παράδειγμα Αποσύνθεσης]
Date 2018-10-08 Filesize 1.32 MB Download 174

ΕΠΜΤ2018_2019 Διάλεξη_4[Special Events & Actions]
Date 2018-10-22 Filesize 930.66 KB Download 164

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_5 [Εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης]
Date 2018-11-05 Filesize 1.08 MB Download 174

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_6 [Μέθοδοι Εκθετικής Εξομάλυνσης]
Date 2018-11-05 Filesize 2.12 MB Download 160

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_7[Διακοπτόμενη Ζήτηση]
Date 2018-11-19 Filesize 771.81 KB Download 150

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_8[Απλή & Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση
Date 2018-11-26 Filesize 1.98 MB Download 151

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_9[Μέθοδος Theta]
Date 2018-12-03 Filesize 645.29 KB Download 142

ΕΠΜΤ_2018_2019_Διάλεξη_10[Κριτική Πρόβλεψη]
Date 2018-12-10 Filesize 740.88 KB Download 140

WoRkshop_IntRoduction_to_Rz
Date 2018-12-14 Filesize 650.66 KB Download 169

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_11[Παρακολούθηση]
Date 2018-12-17 Filesize 406.05 KB Download 124

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_11[Επιλογή Μεθόδου - Συνδυασμός Μεθόδων]
Date 2018-12-17 Filesize 853.46 KB Download 126

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_11[Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη]
Date 2018-12-17 Filesize 339.19 KB Download 129