Αρχεία Μαθήματος

Files:
Theta Revision 2018
Date 2018-05-31 Filesize 489.56 KB Download 285

ARIMA_Prsnt 2018
Date 2018-05-17 Filesize 2.35 MB Download 336

ARIMA Σημειώσεις Μαθήματος 2018
Date 2018-05-17 Filesize 1.67 MB Download 370

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_10-Παρακολούθηση
Date 2018-05-10 Filesize 687.44 KB Download 259

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_10-Μακροπρόθεσμη_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 598.11 KB Download 232

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_9-Κριτική_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 717.31 KB Download 224

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_9-Επιλογή_Μεθόδου_-_Συνδυασμός_Μεθόδων
Date 2018-05-10 Filesize 2.07 MB Download 256

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_8-Μέθοδος_Theta&Διαγωνισμοί_Προβλέψεων
Date 2018-04-27 Filesize 1.32 MB Download 325

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_7-Απλή_&_Πολλαπλή_Γραμμική_Παλινδρόμηση
Date 2018-04-20 Filesize 1.67 MB Download 333

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_6-Διακοπτόμενη_Ζήτηση
Date 2018-03-29 Filesize 1.29 MB Download 358

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_5-Holt_&_Damped_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.73 MB Download 462

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_4-Simple_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.75 MB Download 527

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_3-Εισαγωγή_στις_Μεθόδους_Προβλέψεων
Date 2018-03-22 Filesize 1.45 MB Download 431

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_3-Special Events and Actions
Date 2018-03-05 Filesize 2 MB Download 492

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_2-Παράδειγμα_Αποσύνθεσης
Date 2018-03-02 Filesize 1.32 MB Download 497

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_2-Αποσύνθεση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.42 MB Download 499

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Προετοιμασία_&_Ανάλυση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.28 MB Download 512

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Εισαγωγικά_Στοιχεία_και_Ποιοτικά_Χαρακτηριστικά_Χρονοσειρών
Date 2018-03-01 Filesize 1.45 MB Download 510

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Ενημερωτικό_Μαθήματος
Date 2018-03-01 Filesize 844.24 KB Download 474

Weekly Assignments_ForecastingTechniques_2018
Date 2018-03-01 Filesize 99.38 KB Download 566