Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς
Date 2020-02-27 Filesize 1.91 MB Download 85

Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Εισαγωγικά Στοιχεία και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών
Date 2020-02-27 Filesize 2.14 MB Download 66

Τεχνικές Προβλέψεων (1η Διάλεξη) Ενημερωτικό Μαθήματος
Date 2020-02-27 Filesize 1.38 MB Download 55

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) Αποσύνθεση Χρονοσειράς
Date 2020-03-20 Filesize 1.41 MB Download 48

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) Παράδειγμα Αποσύνθεσης
Date 2020-03-20 Filesize 1.72 MB Download 65

Τεχνικές Προβλέψεων (2η Διάλεξη) [Εισαγωγή στην R - Μέρος Α]
Date 2020-03-20 Filesize 0 B Download 47

Τεχνικές Προβλέψεων (3η Διάλεξη) Special Events and Actions
Date 2020-03-27 Filesize 2.05 MB Download 32

Τεχνικές Προβλέψεων (3η Διάλεξη) Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων
Date 2020-03-27 Filesize 1.97 MB Download 33

Τεχνικές Προβλέψεων (4η Διάλεξη) Exponential Smoothing (I)
Date 2020-04-02 Filesize 2.54 MB Download 22

Τεχνικές Προβλέψεων (4η Διάλεξη) Exponential Smoothing (II)
Date 2020-04-02 Filesize 2.28 MB Download 29

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_7-Διακοπτόμενη_Ζήτηση
Date 2018-03-29 Filesize 1.29 MB Download 921

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_7-Απλή_&_Πολλαπλή_Γραμμική_Παλινδρόμηση
Date 2018-04-20 Filesize 1.67 MB Download 878

Τεχνικές Προβλέψεων 2019_Διάλεξη_9 [Μέθοδος Theta - Διαγωνισμοί Προβλέψεων]
Date 2019-04-18 Filesize 939.59 KB Download 236

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Παρακολούθηση
Date 2018-05-10 Filesize 687.44 KB Download 804

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Μακροπρόθεσμη_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 598.11 KB Download 727

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Κριτική_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 717.31 KB Download 685

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10_Επιλογή_Μεθόδου_-_Συνδυασμός_Μεθόδων
Date 2018-05-10 Filesize 2.07 MB Download 809