Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_4-Simple_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.75 MB Download 16

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_4-Holt_&_Damped_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.73 MB Download 20

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_3-Special Events and Actions
Date 2018-03-05 Filesize 2 MB Download 79

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_2-Παράδειγμα_Αποσύνθεσης
Date 2018-03-02 Filesize 1.32 MB Download 88

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_2-Αποσύνθεση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.42 MB Download 91

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Προετοιμασία_&_Ανάλυση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.28 MB Download 74

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Εισαγωγικά_Στοιχεία_και_Ποιοτικά_Χαρακτηριστικά_Χρονοσειρών
Date 2018-03-01 Filesize 1.45 MB Download 78

Τεχνικές_Προβλέψεων_2018_Διάλεξη_1-Ενημερωτικό_Μαθήματος
Date 2018-03-01 Filesize 844.24 KB Download 106

Weekly Assignments_ForecastingTechniques_2018
Date 2018-03-01 Filesize 99.38 KB Download 166