Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 10η Διάλεξη [ARIMA - Notes]
Date 2017-05-25 Filesize 1.3 MB Download 341

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 10η Διάλεξη [ARIMA - Presentation]
Date 2017-05-25 Filesize 2.34 MB Download 329

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 9η Διάλεξη [Επιλογή Μεθόδου - Συνδυασμός Μεθόδων]
Date 2017-05-17 Filesize 2.07 MB Download 336

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 9η Διάλεξη [Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη]
Date 2017-05-17 Filesize 598.11 KB Download 289

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 8η Διάλεξη [Παρακολούθηση]
Date 2017-05-11 Filesize 687.44 KB Download 304

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 8η Διάλεξη [Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη]
Date 2017-05-11 Filesize 598.11 KB Download 263

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 8η Διάλεξη [Κριτική Πρόβλεψη]
Date 2017-05-11 Filesize 717.31 KB Download 301

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 7η Διάλεξη [Μέθοδος Theta - Διαγωνισμοί Προβλέψεων]
Date 2017-05-04 Filesize 1.14 MB Download 346

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 6η Διάλεξη [Απλή & Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση]
Date 2017-05-04 Filesize 1.67 MB Download 339

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 5η Διάλεξη [Διακοπτόμενη Ζήτηση]
Date 2017-04-09 Filesize 1.29 MB Download 399

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 5η Διάλεξη [Holt & Damped Exponential Smoothing]
Date 2017-04-06 Filesize 1.73 MB Download 385

Τεχνικές Προβλέψεων 2017- 4η Διάλεξη [Simple Exponential Smoothing]
Date 2017-03-30 Filesize 1.75 MB Download 444

Τεχνικές Προβλέψεων 2017- 4η Διάλεξη [Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων]
Date 2017-03-30 Filesize 1.45 MB Download 432

Τεχνικές Προβλέψεων 2017- 3η Διάλεξη [Special Events & Actions]
Date 2017-03-22 Filesize 1.23 MB Download 433

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 2η Διάλεξη [Παράδειγμα Αποσύνθεσης]
Date 2017-03-08 Filesize 1.32 MB Download 503

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 2η Διάλεξη [Αποσύνθεση Χρονοσειράς]
Date 2017-03-08 Filesize 1.42 MB Download 515

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 2η Διάλεξη [Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς]
Date 2017-03-01 Filesize 1.28 MB Download 576

Τεχνικές Προβλέψεων 2017 - 1η Διάλεξη [Ενημερωτικό Μαθήματος]
Date 2017-03-01 Filesize 843.65 KB Download 449