Αποτελέσματα Χειμερινής Εξέτασης Επιχειρησιακών Προβλέψεων: Μέθοδοι και Τεχνικές 2018-2019


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Χειμερινής Κανονικής Εξέτασης των Επιχειρηματικών Προβλέψεων: Μέθοδοι και Τεχνικές 2018-2019. Μπορείτε να τα δείτε στο link

"Για απορίες επί της Βαθμολογίας, παρακαλώ όπως προσέλθετε από τη Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής (Εργαστήριο 2.2.1. Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων) την Πέμπτη 28/2/2019 και ώρες 17.00 – 18.30."

Λήξη Διαλέξεων και Υποβολή Προβλέψεων για το Εξαμηνιαίο Project 2018 - 2019

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος "Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι & Τεχνικές" θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 14/01/2019 και ώρα 19:00-21:00, στην αίθουσα 008, β φάση των Νέων Κτιρίων Ηλεκτρολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του μαθήματος είναι την Πέμπτη 14/2/2019 στις 18.00-20.00. Οπότε, και Δευτέρα 4/2/2019 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των προβλέψεων σας για το Εξαμηνιαίο Project. Τις προβλέψεις σας, μπορείτε να τις υποβάλλετε στη φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί με mail. Η προθεσμία είναι καταληκτική και δε θα δοθεί παράταση. Παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε ότι έχετε ολοκληρώσει την υποβολή πριν αποσυνδεθείτε οριστικά. Έπειτα θα ενημερωθείτε με οδηγίες για την αξιολόγηση των προβλέψεων και την υποβολή της αναφοράς. Η υποβολή της αναφοράς θα είναι μέχρι και την ημέρα της εξέτασης 14/02/2019, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν.

Υπενθύμιση Εργαστηριακής Άσκησης 10/12/2018 στο μάθημα "Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές" 2018 - 2019

Υπενθυμίζεται ότι τη Δεύτερα 10/12/2018, στις ώρες της διάλεξης 19.15-21.00 του μαθήματος "Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές" του ΔΠΜΣ Τεχνοικονομικά Συστήματα, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη εργαστηριακή άσκηση. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν είναι απαραίτητο να έχουν laptop ή tablet.

Εισαγωγή στην R Workshop 14/12/2018

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 14/12/2018, στις 19.00 - 20.30, στην αίθουσα 008, Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων θα πραγματοποιηθεί workshop σχετικά με την παραγωγή προβλέψεων χρονοσειρών με χρήση της R (εισαγωγή). Η παρακολούθηση είναι προαιρετική. Για την ομαλή διεξαγωγή του workshop, παρακαλώ να έχετε μαζί σας laptop και να έχετε εγκαταστήσει την R και το RStudio. Επιπλέον, προτείνεται να έχει γίνει εγκατάσταση των παρακάτω πακέτων : fpp, forecast, Matrix, ggplot2 και tseries.

Υπενθύμιση Εργαστηριακής Άσκησης 26/11/2018 στο μάθημα "Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές" 2018 - 2019

Υπενθυμίζεται ότι τη Δεύτερα 26/11/2018, στις ώρες της διάλεξης 19.15-21.00 του μαθήματος "Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι και Τεχνικές" του ΔΠΜΣ Τεχνοικονομικά Συστήματα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εργαστηριακή άσκηση. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν είναι απαραίτητο να έχουν laptop και εγκατεστημένο Internet Explorer. Επίσης, έχουν ήδη σταλεί οι οδηγίες για το εξαμηνιαίο pRoject. Σε περίπτωση που κάποιος/α αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις οδηγίες μπορεί να επικοινωνήσει στο mail του μαθήματος.