Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εξέτασης Τεχνικές Προβλέψεων 2018

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Επαναληπτικής Εξέτασης του προπτυχιακού μαθήματος Τεχνικές Προβλέψεων Αυγούστου 2018. Μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link.

Για απορίες επί της βαθμολογίας, παρακαλώ όπως προσέλθετε την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρες 17:30-18:30 από τη Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής (2.2.1 ΠΚΗ).

Αποτελέσματα Κανονική Εξέταση Τεχνικές Προβλέψεων 2018

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Κανονικής Εξέτασης του προπτυχιακού μαθήματος Τεχνικές Προβλέψεων Ιουλίου 2018 . Μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link.

Για απορίες επί της βαθμολογίας, παρακαλώ όπως προσέλθετε την Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018, και ώρες 18:30-20:30 από τη Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής (2.2.1 ΠΚΗ).

Ανακοίνωση Εκφώνησης της Τελικής Αναφοράς 2018

Στο tab εργασίες στο mycourses θα βρείτε συνημμένη την εκφώνηση για την αναφορά σχετικά με την προαιρετική άσκηση που καλείστε να παραδώσετε. Για την συγγραφή της αναφοράς το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και την ημερομηνία της εξέτασης. Καλείστε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για την συμπλήρωση της αναφοράς καθώς δεν θα δοθεί η δυνατότητα παράτασης ούτε θα υπάρξουν εξαιρέσεις. Προθεσμία παράδοσης της αναφοράς ορίζεται η ημέρα της εαρινής εξέτασης του μαθήματος «Τεχνικών Προβλέψεων». Την τελική σας αναφορά καλείστε να την αναρτήσετε στο mycourses ως ένα .pdf ή .zip αρχείο. Ομοίως καλείστε να συμπληρώσετε και το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο. Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με τις ημερομηνίες, καθώς θα υπάρξει ιδιαίτερη αυστηρότητα σχετικά με την τήρηση τους.

Προαιρετική Άσκηση 17/05/2018

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 17/05/2018 θα παρουσιαστεί η Προαιρετική Άσκηση Forecasting Support Systems (0.5 bonus) του μαθήματος «Τεχνικές Προβλέψεων» του 8ου εξαμήνου. Στη διάλεξη θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα της Άσκησης και οδηγίες για τη χρήση των δύο συστημάτων παραγωγής προβλέψεων που θα αξιοποιηθούν για την ολοκλήρωσή της.

Files:
ΟδηγίεςΕγκατάστασης_Εκφώνηση
Date 2018-05-17 Filesize 83.84 KB Download 207

ΟδηγίεςΧρήσης
Date 2018-05-17 Filesize 1.41 MB Download 153

R Workshop 11/05/2018

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 11/05/2018, στην αίθουσα 005,  Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων θα πραγματοποιηθεί η συνέχεια του workshop σχετικά με την παραγωγή προβλέψεων με χρήση της R. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική. Για την ομαλή διεξαγωγή του workshop, παρακαλώ να έχετε μαζί σας laptop και να έχετε εγκαταστήσει την R και το RStudio. Επιπλέον, προτείνεται να έχει γίνει εγκατάσταση των παρακάτω πακέτων : fpp, forecast, Matrix, ggplot2 και tseries.

SeminaR - 2
Date 2018-04-27 Filesize 161.17 KB Download 115

RTask-2018
Date 2018-05-11 Filesize 54.33 KB Download 98